Bliżyn - Zagnańsk PKP

dystans (km) wysokość m n.p.m.
pieszy, zielony
24,3 km
7h (6h 45min w przeciwnym kierunku)
↗ 315 m
↘ 251 m
A Bliżyn
B Zagnańsk PKP

Spacer szlakiem pozwala poznać ciekawostki przyrodnicze Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego na obszarze lasów między Bliżynem i Suchedniowem. Szlak prowadzi łatwym terenem, głównie drogami i ścieżkami leśnymi.

Trasa rozpoczyna się na stacji PKP Bliżyn. Na trasie znajduje się kościół parafialny pw. św. Ludwika z lat 1896-1900 r. otoczony oryginalnym ogrodzeniem żeliwnym wykonanym w dawnej odlewni Bliżyn, kościół filialny konstrukcji drewnianej pw. św. Zofii z  1818 r.

Pierwsza z atrakcji przyrodniczych to „Piekło Dalejowskie”, pomnik przyrody nieożywionej tworzący kilka grup skalnych piaskowca dolnotriasowego o szerokości ok. 30 m, długości 130 m i wysokości od 1 do 4 m. Pomiędzy skałami wykształciły się przejścia wyglądające jak korytarze stworzone przez człowieka. Ciekawym miejscem jest „Brama Piekielna”, czyli kolejny pomnik przyrody nieożywionej tworzony przez bloki piaskowca triasowego ułożone w formie bramy skalnej o długości ok. 3 m i wysokości 1,5-2,5 m.

Pierwszym z rezerwatów na trasie szlaku jest „Dalejów”– rezerwat leśny utworzony w 1978 r. na powierzchni 87,58 ha w celu ochrony naturalnego wielogatunkowego drzewostanu z modrzewiem europejskim, pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Tu znajduje się również początek szlaku czarnego do Suchedniowa.

Kolejnym rezerwatem jest „Świnia Góra” – rezerwat leśny utworzony w okresie międzywojennym i ponownie objęty ochroną od 1953 r. Na jego obszarze w drzewostanie dominuje jodła, z domieszką dębu, modrzewia, sosny, buka, klonu, jawora, świerka, brzozy, osiki i olszy w wieku od 120 do 200 lat. Wysokość jodeł sięga 45 m, a pierśnice drzew dochodzą do 1 m.

Za rezerwatem na wzniesieniu 352 m znajduje się dawna leśniczówka „Świnia Góra ”. Warto zwrócić uwagę na pomnik upamiętniający bitwę stoczoną tu w dniach 16-19 września 1944 r. przez oddział AL z wojskami niemieckimi.

Po przejściu ok. 600 m w kierunku Zagnańska za skrzyżowaniem ze szlakiem czerwonym należy skręcić w lewo. Tu znajduje się punkt czerpania wody gaśniczej tzw. Bunkier. Około 2 km dalej stoi obelisk, który upamiętnia bitwę Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego pod dowództwem majora H. Dobrzańskiego niemieckim okupantem, stoczoną 1 kwietnia 1940 r.

Po kilkukilometrowym spacerze, głównie zejściu ze Świniej Góry, pojawia się wieś Janaszów, znana już od XVII w. Dawniej istniała tu kuźnia i fryszerka. Zachował się po niej zarys stawu i grobli (obok mostu). Idąc wzdłuż drogi Samsonów – Barcza (droga nr 750) można dotrzeć do dwóch pomników przyrody.

Pierwszym jest pomnikowa aleja drzew „Aleja Przydrożna” o długości ok. 170 m, obejmująca wiekowe drzewa po obu stronach drogi 750 Samsonów – Zagnańsk w bezpośrednim sąsiedztwie Dębu Bartek. Aleja składa się z 29 drzew, większość z nich rośnie po południowej stronie drogi (od strony parkingu). W składzie gatunkowym są klony pospolite i klony jawory, lipy drobnolistne i szerokolistne i jeden modrzew europejski. Tuż obok alei rośnie słynny Dąb „Bartek’’ – pomnik przyrody, dąb szypułkowy, wiek około 1000 lat. Jego wysokość dochodzi do 30 m, obwód pnia wynosi około 9,85 m. Szlak kończy się w miejscowości Zagnańsk, której początki sięgają XV w. Zagnańsk to bardzo starą osadą położoną w dolinie rzeki Bobrzy. W XVII w to tu rozwijało się górnictwo i hutnictwo żelaza.

Szlak zaczyna się/kończy na stacjach kolejowych PKP Bliżyn i PKP Zagnańsk. Początek i koniec szlaku oznakowany jest prawidłowo, zgodnie Instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK tj. białą kropką z kółkiem, którego barwa odpowiada kolorowi szlaku (zielony).

Kilometraż wg ważniejszych miejscowości i punktów na szlaku    

Stacja PKP Bliżyn – Skałki „Piekło Dalejowskie” 4,5 km – Brama Piekielna 6,1 km – Rezerwat „Dalejów” 7,7 km – Rezerwat „Świnia Góra” 11 km – Leśniczówka Świnia Góra 12,5 km – Pomnik przyrody „Dąb Bartek” 22,2 km – Stacja PKP Zagnańsk 24,3 km

Zarządca szlaku

Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej   
ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
www.pttkskarzysko.pl
ompttkskar@op.pl

Na szlaku

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...